Villkor är enkla att montera själv. Offert här!

Leveransvillkor 

Transporter och leveransdatum är ungefärliga och baseras på en ungefärlig leveransvecka från Arkö Hus. Köparen ansvarar för att färdbar väg finns för lastbilstransporterna till din byggarbetsplatsen och tillhandahåller själv lämpligt fordon för lossning från lastbil. 

Arkö Hus ansvarar inte för eventuella förbud, fel, avbrott eller förseningar i tillverkningen eller leveransen som kan orsakas av exempelvis brand, översvämning, arbetskonflikt, strejk eller andra liknande orsaker utanför vår kontroll. I händelse av något sådant kan vi tvingas förlänga leveranstiden. 

Reklamationer

När det gäller reklamationer följer vi Konsumentköplagen 1990:932 § 1-49. Enligt Konsumentköplagen är reklamationstiden tre år. Köparen förbinder sig att meddela oss inom 60 dagar från överenskommen leveransvecka om man upptäcker bristfälligt material eller avvikanden från överenskommelsen i ordern. Köparen har rätt att ställa krav på ersättningen eller komplettering av byggnadsmaterial. Om inte annat har bestämts ska köparen skydda och hålla skadat eller tvivelaktigt material utan ytterligare bearbetning tills vi har möjlighet att inspektera och ge råd om disposition av sådana material. Under inga omständigheter skall något material återlämnas, omarbetas, eller skrotas av köparen utan skriftligt tillstånd från säljaren. Boka inte hantverkare förrän du har kontrollerat att rätt varor levererats och att inga skador har uppstått under leveransen. Några andra anspråk på ersättning än fel på produkten beaktas inte. Vi ersätter inte för kostnader vid avbokning av hantverkare till följd av leveransförsening eller tillverkningsfel.

Annullering 

Annullering av beställning efter orderbekräftelse/fakturan är betald kan inte ske utan kostnad för dig som kund. Vi lagerhåller ej några byggnader utan tillverkar alltid efter order vilket ger oss rätten att debitera kunden en annulleringskostnad beroende på hur långt tillverkningen gått. 

Priser 

Priserna är i svenska kronor. Alla priser visas inklusive moms på hemsidan. Vi reserverar oss rätten för prisändringar utan någon förvarning för eventuella felaktiga priser. Du betalar alltid det pris som visas när din beställning utförs, om du köpt en vara till ett felaktigt pris meddelas du om detta och du får tillbaka dina pengar. 

Tryckfel och produktbilder 

Arkö hus ab reserverar sig för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida. Vi ger ingen garanti att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Vi försöker dock alltid att återge en så rättvisande bild som möjligt av produkten. 

Reservation

Vi reserverar oss för skrivfel på hemsidan.